DISCLAIMER

De gegevens, die opgenomen zijn op de pagina's van DigiMotion.nl, zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor eventuele onvolkomenheden wordt door DigiMotion.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.
Aan berichten of informatie welke via www.DigiMotion.nl wordt verspreid, kunnen geen rechten worden ontleend.

Verspreiding, in welke vorm dan ook, is op geen enkele wijze toegestaan.

Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van DigiMotion.nl.

Alle foto's en films vallen onder de auteurs wet.
Copyright 1983-2022. Alle foto's (c) Fred Strang.

Permissions for any use, including prepress and electronic, must be granted by Fred Strang.

Digi Motion 1983-2022
Copyright © 1983-2022 by Fred Strang   -   All Rights reserved   -   E-Mail: info@digimotion.nl
home bruidsfoto product fotografie hoogte fotografie video sale ! photo gallery disclaimer
home bruidsfoto product fotografie hoogte fotografie video sale ! photo gallery disclaimer